1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. DOC
  3. Κεφάλαιο Ζ
  4. AMELib
  5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  6. Αρχείο σε μορφή doc
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  8. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.