1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • 01_PROLOGOS.docx
  • docx
 2. 14 kB
 3. Πρόλογος
 4. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
 5. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
 6. Ψηφιακό Βιβλίο: Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών