1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • 960-12-0267-6_from_doc.pdf
  • pdf
 2. 32.4 MB
  • Αρχείο pdf προσβάσιμο από αρχείο επεξεργασμένου κειμένου (accessible)
 3. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
 4. Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης "Η αρχιτεκτονική της πόλης"