1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. PDF
  3. AMELib
  4. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  5. Αρχείο σε μορφή pdf. Διατέθηκε από τον εκδότη. Με αναγνώριση χαρακτήρων (OCR).
  6. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 65 επόμενου του νόμου 2121/1993 (άρθρο 7 παράγραφο 3 ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546)
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής