1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Κοινωνική ζωή και έθιμα (Έννοια)
    3. Περιοδικά (Είδος)