Ψηφιακό Βιβλίο: Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. DOCX
  3. AMELib
  4. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  5. Αρχείο σε μορφή word
  6. 2.52 MB
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
    • Οι μαθηματικοί τύποι του συγγράμματος σε μορφή word είναι αναγνώσιμοι με έκδοση Word 2007 ή μεταγενέστερες. Χρειάζεται να εγκατασταθεί το λογισμικό MathPlayer, με το οποίο μπορούν να διαβαστούν στο αρχείο του word οι μαθηματικές εξισώσεις.
  8. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.