1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. DOCX
  3. Κεφάλαιο 4
  4. AMELib
  5. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  6. Αρχείο σε μορφή word
  7. 1.43 MB
  8. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
    • Οι μαθηματικοί τύποι του συγγράμματος σε μορφή word είναι αναγνώσιμοι με έκδοση Word 2007 ή μεταγενέστερες. Χρειάζεται να εγκατασταθεί το λογισμικό MathPlayer, με το οποίο μπορούν να διαβαστούν στο αρχείο του word οι μαθηματικές εξισώσεις.
  9. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.