1. Ψηφιακό Αρχείο
    • application/zip
    • Διαχείριση μάρκετινγκ γεγονότων και εκδηλώσεων.zip
    • zip
  2. 2.0 MB
  3. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
  4. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  5. Ψηφιακό Βιβλίο: Διαχείριση μάρκετινγκ γεγονότων και εκδηλώσεων