Δομές δεδομένων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Νικολόπουλος, Σταύρος Δ.
  2. Παληός, Λεωνίδας
  3. Γεωργιάδης, Λουκάς
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
 5. 306 σελίδες : σχήματα
 6. 9789606034770
  1. 1. Εισαγωγή στις Δομές Δεδομένων 
   2. Ανάλυση αλγορίθμων 
   3. Στοιχειώδεις δομές δεδομένων 
   4. Γραφήματα και δένδρα 
   5. Συλλογές, στοίβες και ουρές 
   6. Ουρές προτεραιότητας 
   7. Λεξικά και δυαδικά δένδρα αναζήτησης 
   8. Ισορροπημένα δένδρα αναζήτησης 
   9. Κατακερματισμός 
   10. Ψηφιακά Λεξικά 
   11. Ένωση ξένων συνόλων 
   12. Διαχείριση μνήμης 
   13. Αντισταθμιστική ανάλυση 
   14. Προηγμένες ουρές προτεραιότητας 
   15. Γλώσσα προγραμματισμού Java