Δασική βιομετρία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κιτικίδου, Κυριακή
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Βιομαθηματικά
  2. Δασοπονία
  3. Βιομετρική
  1. Η Δασική Βιομετρία αποτελεί έναν από τους πιο ουσιώδεις πανεπιστημιακούς κλάδους, ανάμεσα στις δασικές και άλλες σχετικές επιστήμες. Ασχολείται με την καταμέτρηση των δέντρων και των δασοσυστάδων και με την ανάλυση των επακόλουθων πληροφοριών.
   Αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί για σπουδαστές και φοιτητές δασολογίας και για δασολόγους της πράξης. Λόγω της αξιοσημείωτης επίδρασης της στατιστικής στις μεθόδους και τεχνικές καταμέτρησης των δασών, και λόγω του καίριου ρόλου των τεχνικών δειγματοληψίας, επανεξετάζει και αξιολογεί βασικές στατιστικές έννοιες. Την ίδια στιγμή, θεωρήθηκε επιτακτική ανάγκη η εξέταση της χωρικής δομής και ποικιλότητας και η πρόσθεση ενός κεφαλαίου σχετικά με τη συμβατική και ψηφιακή τηλεπισκόπηση. Πολυάριθμα πρακτικά παραδείγματα συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την έκδοση, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα για τους σπουδαστές και φοιτητές. Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα θέματα έχουν προστεθεί προς όφελος των εξειδικευμένων αναγνωστών.

  1. Κάλλιπος