1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
    1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
    1. Ο Δημήτρης Καιρίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι επιστημονικός σύμβουλος του Ιδρύματος "Κωνσταντίνος Καραμανλής" στην Αθήνα και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.

      Biblionet
    1. 263990 ⟶ Καιρίδης, Δημήτρης
Φωτογραφία προσώπου