1. Πρόσωπο
 2. 1962
 3. Αθήνα
 4. Ελλάδα
 5. Έλληνας
 6. Ακαδημαϊκός
 7. Βιομηχανική Κοινωνιολογία - Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης
 8. Άνδρας
 9. Ελληνική - Αγγλική
  1. nr 96020789 ⟶ Psēmmenos, Iordanēs
  1. GR-AtEVE-A66065 ⟶ Ψημμένος, Ιορδάνης (1962-)
  1. 10052764 ⟶ Ψημμένος, Ιορδάνης
  1. 0000 0000 5319 070X ⟶ Psēmmenos, Iordanēs
  1. 44458456 (Personal) ⟶ Psēmmenos, Iordanēs