Βρέθηκαν 812 αποτελέσματα (περιέχουν 826 Εκδόσεις και 998 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 82.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Σαμαρτζή, Σταυρούλα. Αντίληψη, κατανόηση και κατασκευή του χρόνου: ψυχο-γνωσιακές προσεγγίσεις Διαθέσιμη έκδοση: Αντίληψη, κατανόηση και κατασκευή του χρόνου : ψυχο-γνωσιακές προσεγγίσεις
  2. Παπαστάμου, Στάμος. Κρατική και μη κρατική πολιτική βία Διαθέσιμη έκδοση: Κρατική και μη κρατική πολιτική βία : τα δύο άκρα της (αν)ισορροπίας του τρόμου - Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2010.
  3. Χρυσοχόου, Ξένια. Cultural diversity : its social psychology Διαθέσιμη έκδοση: Πολυπολιτισμική πραγματικότητα : οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί της πολιτισμικής πολλαπλότητας - Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2011.
  4. Χαμηλάκης, Ιωάννης. The nation and its ruins Διαθέσιμη έκδοση: Το έθνος και τα ερείπιά του : αρχαιότητα, αρχαιολογία και εθνικό φαντασιακό στην Ελλάδα - Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου (Εκδοτικός οργανισμός), 2012.
  5. Αυδίκος, Βασίλης. Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα Διαθέσιμη έκδοση: Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο (Εκδοτικός οργανισμός), 2014.
  6. Τσοκανή, Χαρίκλεια. Μουσική μανία : στις απαρχές του βακχικού ενθουσιασμού Διαθέσιμη έκδοση: Μουσική μανία : στις απαρχές του βακχικού ενθουσιασμού - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια (Εκδοτικός οργανισμός), 2011.
  7. Freeland, Cynthia A. But is it art? an introduction to art theory Διαθέσιμη έκδοση: Μα είναι αυτό τέχνη; : εισαγωγή στη θεωρία της τέχνης - Αθήνα: Πλέθρον (Εκδοτικός οργανισμός), 2005.
  8. Παντελιάδου,Σουζάνα. Ειδική αγωγή: από την έρευνα στη διδακτική πράξη Διαθέσιμη έκδοση: Ειδική αγωγή : από την έρευνα στη διδακτική πράξη - Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2011.
  9. Sontag, Suzan. Illness as metaphor Διαθέσιμη έκδοση: Illness as metaphor - Νέα Υόρκη: Farrar, Straus and Giroux (Εκδοτικός οργανισμός), 1978.
  10. Sontag, Suzan. Illness as metaphor and AIDS and its metaphors Διαθέσιμη έκδοση: Η νόσος ως μεταφορά : το AIDS και οι μεταφορές του - Αθήνα: Ύψιλον/Βιβλία (Εκδοτικός οργανισμός), 1993.