Βρέθηκαν 142 αποτελέσματα (περιέχουν 145 έκδοση και 313 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 15.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Τομαρά-Σιδέρη, Ματούλα. Ευεργετισμός και νεοελληνική πραγματικότητα Διαθέσιμη έκδοση: Ευεργετισμός και νεοελληνική πραγματικότητα - 1η έκδοση. - Αθήνα: Economia Publishing, 2016.
  2. Savitch, Walter J. Absolute Java Διαθέσιμη έκδοση: Απόλυτη Java - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων (Εκδοτικός οργανισμός), 2008.
  3. Silberschatz, Abraham. Operating system concepts Διαθέσιμη έκδοση: Λειτουργικά συστήματα - 2η έκδοση. - Αθήνα: Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων (Εκδοτικός οργανισμός), 2009.
  4. Μάργαρης, Αθανάσιος Ι. Σήματα και συστήματα: συνεχούς και διακριτού χρόνου Διαθέσιμη έκδοση: Σήματα και συστήματα : συνεχούς και διακριτού χρόνου - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2015.
  5. Schiffrin, Andre. Argent et les mots Διαθέσιμη έκδοση: Οι λέξεις και το χρήμα - Αθήνα: Αιώρα, 2011.
  6. Βάρσος, Δημήτριος Α. Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα Διαθέσιμη έκδοση: Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία, 2012.
  7. Aho, Alfred V. Compilers: principles, techniques and tools Διαθέσιμη έκδοση: Μεταγλωττιστές : αρχές, τεχνικές & εργαλεία - 2η έκδ.. - Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2011.
  8. Mann, Michael. States, war and capitalism - studies in political sociology Διαθέσιμη έκδοση: Κράτη, πόλεμος και καπιταλισμός - Αθήνα: Κριτική, 2006.
  9. Γαβαλάς, Δαμιανός. Κινητές τεχνολογίες Διαθέσιμη έκδοση: Κινητές τεχνολογίες : Κινητός ιστός - Kινητές εφαρμογές στην πλατφόρμα Android - Eπαυξημένη πραγματικότητα - Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2015.
  10. Δουκίδης, Γεώργιος Ι. Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά συστήματα Διαθέσιμη έκδοση: Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά συστήματα - [Αθήνα]: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2011.