Βρέθηκαν 467 αποτελέσματα (περιέχουν 476 έκδοση και 976 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 47.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Βλάχος, Φίλιππος Μ. Αριστεροχειρία : μύθοι και πραγματικότητα Διαθέσιμη έκδοση: Αριστεροχειρία : μύθοι και πραγματικότητα - Αθήνα: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ (Εκδοτικός οργανισμός).
  2. Mason, Heather. Visual impairment access to education for children and young people Διαθέσιμη έκδοση: Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης : η πρόσβαση στην εκπαίδευση - Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2011.
  3. Young, Hugh D. University physics with modern physics Διαθέσιμη έκδοση: Πανεπιστημιακή φυσική : όγδοη διευρυμένη έκδοση με σύγχρονη φυσική - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
  4. Μποζάνης, Παναγιώτης Δ. Αλγόριθμοι Διαθέσιμη έκδοση: Αλγόριθμοι - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2005.
  5. Principles and applications of electrical engineering Διαθέσιμη έκδοση: Θεωρία και εφαρμογές της επιστήμης του ηλεκτρολόγου μηχανικού: τ.1. Ανάλυση κυκλωμάτων και σημάτων - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2005.
  6. Μποζάνης, Παναγιώτης Δ. Δομές δεδομένων Διαθέσιμη έκδοση: Δομές δεδομένων - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2006.
  7. Νευροψυχολογία των μαθησιακών διαταραχών Διαθέσιμη έκδοση: Νευροψυχολογία των μαθησιακών διαταραχών - Αθήνα: Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου (Εκδοτικός οργανισμός).
  8. Educational Research. Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research Διαθέσιμη έκδοση: Η έρευνα στην εκπαίδευση : σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας - Αθήνα: Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων (Εκδοτικός οργανισμός).
  9. Μέθοδοι έρευνας στην ειδική αγωγή: θεωρία και εφαρμογές Διαθέσιμη έκδοση: Μέθοδοι έρευνας στην ειδική αγωγή : θεωρία και εφαρμογές - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2006.
  10. Teachers investigate their work: an introduction to the methods of action research Διαθέσιμη έκδοση: Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους : μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης - Αθήνα: Μεταίχμιο (Εκδοτικός οργανισμός).