1. Χριστόπουλος, Μενέλαος. Ανθολογία κειμένων από τη γραμματεία των ελληνιστικών και αυτοκρατορικών χρόνων / Διαθέσιμη έκδοση: Ανθολογία κειμένων από τη γραμματεία των ελληνιστικών και αυτοκρατορικών χρόνων - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
  2. Γεωργόπουλος Αντώνιος Ν. Αναδιοργάνωση και μάνατζμεντ αλλαγών στις επιχειρήσεις Διαθέσιμη έκδοση: Αναδιοργάνωση και μάνατζμεντ αλλαγών στις επιχειρήσεις - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
  3. Μανέτας, Γιάννης. Εργαστηριακές ασκήσεις φυσιολογίας φυτών Διαθέσιμη έκδοση: Εργαστηριακές ασκήσεις φυσιολογίας φυτών - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
  4. Έννοιες στην επιστήμη της μνήμης / Διαθέσιμη έκδοση: Έννοιες στην επιστήμη της μνήμης : σύντομη ανάλυση εννοιών, φαινομένων και μηχανισμών - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
  5. Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Σπινόζα / Διαθέσιμη έκδοση: Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Σπινόζα - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
  6. Θέματα παραμετρικής στατιστικής συμπερασματολογίας Διαθέσιμη έκδοση: Θέματα παραμετρικής στατιστικής συμπερασματολογίας : εκτιμητική και διαστήματα εμπιστοσύνης / - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
  7. Η ελληνική πόλη από τον Ιππόδαμο στον Κλεάνθη Διαθέσιμη έκδοση: Η ελληνική πόλη από τον Ιππόδαμο στον Κλεάνθη / - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
  8. Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα και στον γραμμικό προγραμματισμό. Λύσεις προβλημάτων με το πρόγραμμα R / Διαθέσιμη έκδοση: Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα και στον γραμμικό προγραμματισμό. Λύσεις προβλημάτων με το πρόγραμμα R - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
  9. Εργαστηριακές ασκήσεις γενετικής του ανθρώπου: στον υπολογιστή και στον πάγκο Διαθέσιμη έκδοση: Εργαστηριακές ασκήσεις γενετικής του ανθρώπου : : στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στον πάγκο / - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
  10. Selden, Raman. From formalism to poststructuralism Διαθέσιμη έκδοση: Από τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό - 3η ανατύπωση.