Βρέθηκαν 1118 αποτελέσματα (περιέχουν 1138 Εκδόσεις και 876 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 112.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
 1. Dick, Bernard F. Anatomy of film‏ Διαθέσιμη έκδοση: Ανατομία του κινηματογράφου - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης (Εκδοτικός οργανισμός), 2010
 2. Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας Γ. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονομική ολοκλήρωση Διαθέσιμη έκδοση: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονομική ολοκλήρωση - 1η έκδοση. - Αθήνα: Διόνικος, 2010
 3. Van Evera, Stephen. Guide to methods for students of political science‏ Διαθέσιμη έκδοση: Εισαγωγή στη μεθοδολογία της πολιτικής επιστήμης - 2η έκδοση. - Αθήνα: Ποιότητα (Εκδοτικός οργανισμός), 2000, 2005 ανατύπωση
 4. Παπαστάμου, Στάμος. Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία Διαθέσιμη έκδοση: Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία - Νέα βελτιωμένη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2008
 5. Κοντογιώργης, Γεώργιος Δ. Η δημοκρατία ως ελευθερία Διαθέσιμη έκδοση: Η δημοκρατία ως ελευθερία : δημοκρατία και αντιπροσώπευση - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης (Εκδοτικός οργανισμός), 2007
 6. Η Ελλάδα στον 19ο και 20ό αιώνα Διαθέσιμη έκδοση: Η Ελλάδα στον 19ο και 20ό αιώνα : εισαγωγή στην ελληνική κοινωνία - Αθήνα: Τόπος, 2010
 7. Howarth, David R. Discourse Διαθέσιμη έκδοση: Η έννοια του λόγου - Αθήνα: Πολύτροπον, 2008
 8. Doise, Willem. L'explication en psychologie sociale Διαθέσιμη έκδοση: Η εξήγηση στην κοινωνική ψυχολογία - Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2009
 9. Giddens, Anthony. Sociology‏ Διαθέσιμες εκδόσεις:
  1. Κοινωνιολογία - Αθήνα: Gutenberg (Εκδοτικός οργανισμός), 2002
  2. Κοινωνιολογία - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2009
 10. Έμφυλη εγκληματικότητα Διαθέσιμη έκδοση: Έμφυλη εγκληματικότητα : ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Σάκκουλας Αντ. Ν., 2009

Σελίδα 1 από 112