Βρέθηκαν 1007 αποτελέσματα (περιέχουν 1025 Εκδόσεις και 1018 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 101.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Dick, Bernard F. Anatomy of film‏ Διαθέσιμη έκδοση: Ανατομία του κινηματογράφου - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης (Εκδοτικός οργανισμός), 2010
  2. Αβδελά, Έφη. Τι είν' η πατρίδα μας; Διαθέσιμη έκδοση: Τι είν' η πατρίδα μας; : εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια (Εκδοτικός οργανισμός), 1997
  3. Ortner, Sherry B,. Ανθρωπολογία, γυναίκες και φύλο Διαθέσιμη έκδοση: Ανθρωπολογία, γυναίκες και φύλο - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια (Εκδοτικός οργανισμός), 1994
  4. Διαδρομές και τόποι της μνήμης Διαθέσιμη έκδοση: Διαδρομές και τόποι της μνήμης : ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις : Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Φεβρουάριος 1995) - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια (Εκδοτικός οργανισμός)-Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1999
  5. Ζώτος, Γιώργος Χ. Διαφήμιση: σχεδιασμός, ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα Διαθέσιμη έκδοση: Διαφήμιση : σχεδιασμός, ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα - 5η έκδοση. - Θεσσαλονίκη: University Studio Press (Εκδοτικός οργανισμός), 2008
  6. Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας Γ. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονομική ολοκλήρωση Διαθέσιμη έκδοση: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονομική ολοκλήρωση - 1η έκδοση. - Αθήνα: Διόνικος, 2010
  7. Van Evera, Stephen. Guide to methods for students of political science‏ Διαθέσιμη έκδοση: Εισαγωγή στη μεθοδολογία της πολιτικής επιστήμης - 2η έκδοση. - Αθήνα: Ποιότητα (Εκδοτικός οργανισμός), 2000, 2005 ανατύπωση
  8. Παπαστάμου, Στάμος. Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία Διαθέσιμη έκδοση: Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία - Νέα βελτιωμένη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2008
  9. Κοντογιώργης, Γεώργιος Δ. Η δημοκρατία ως ελευθερία Διαθέσιμη έκδοση: Η δημοκρατία ως ελευθερία : δημοκρατία και αντιπροσώπευση - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης (Εκδοτικός οργανισμός), 2007
  10. Η Ελλάδα στον 19ο και 20ό αιώνα Διαθέσιμη έκδοση: Η Ελλάδα στον 19ο και 20ό αιώνα : εισαγωγή στην ελληνική κοινωνία - Αθήνα: Τόπος, 2010