Βρέθηκαν 454 αποτελέσματα (περιέχουν 462 έκδοση και 965 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 46.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Kurose, James F. Computer networking: a top-down approach Διαθέσιμη έκδοση: Δικτύωση υπολογιστών : προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω - Έκτη έκδοση πρωτοτύπου. - Αθήνα: Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας (Εκδοτικός οργανισμός), 2013.
  2. Patterson, David A. Computer organization and design Διαθέσιμη έκδοση: Οργάνωση και σχεδίαση υπολογιστών: η διασύνδεση υλικού και λογισμικού
  3. Biran, Adrian. Matlab 6 for engineers Διαθέσιμη έκδοση: MATLAB 6 για μηχανικούς - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2003.
  4. Ποζρικίδης, Κ. Numerical computation in science and engineering Διαθέσιμη έκδοση: Αριθμητικές υπολογιστικές μέθοδοι στην επιστήμη και τη μηχανική - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2006.
  5. Ben-Ari, M. Principles of concurrent programming Διαθέσιμη έκδοση: Ταυτόχρονος προγραμματισμός - Αθήνα: Κλειδάριθμος (Εκδοτικός οργανισμός), 1997.
  6. Ramakrishnan, Raghu. Database management systems Διαθέσιμη έκδοση: Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων - Τρίτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2012.
  7. Τομαρά-Σιδέρη, Ματούλα. Ευεργετισμός και νεοελληνική πραγματικότητα Διαθέσιμη έκδοση: Ευεργετισμός και νεοελληνική πραγματικότητα - 1η έκδοση. - Αθήνα: Economia Publishing, 2016.
  8. Savitch, Walter J. Absolute Java Διαθέσιμη έκδοση: Απόλυτη Java - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων (Εκδοτικός οργανισμός), 2008.
  9. Silberschatz, Abraham. Operating system concepts Διαθέσιμη έκδοση: Λειτουργικά συστήματα - 2η έκδοση. - Αθήνα: Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων (Εκδοτικός οργανισμός), 2009.
  10. Μάργαρης, Αθανάσιος Ι. Σήματα και συστήματα: συνεχούς και διακριτού χρόνου Διαθέσιμη έκδοση: Σήματα και συστήματα : συνεχούς και διακριτού χρόνου - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2015.