Βρέθηκαν 458 αποτελέσματα (περιέχουν 467 έκδοση και 982 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 46.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Altrichter, Herbert. Teachers investigate their work: an introduction to the methods of action research Διαθέσιμη έκδοση: Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους : μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης - Αθήνα: Μεταίχμιο.
  2. Μαλεγιαννάκη, Αμαρυλλίς-Χρυσή. Κλινική παιδονευροψυχολογία Διαθέσιμη έκδοση: Κλινική παιδονευροψυχολογία - Πάτρα: Εκδόσεις GOTSIS (Εκδοτικός οργανισμός), 2012.
  3. Κουμαράς, Παναγιώτης Γ. Οδηγός για την πειραματική διδασκαλία της φυσικής Διαθέσιμη έκδοση: Οδηγός για την πειραματική διδασκαλία της φυσικής - Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ (Εκδοτικός οργανισμός), 2017.
  4. Πολίτης, Λίνος. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Διαθέσιμη έκδοση: Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
  5. Kurose, James F. Computer networking: a top-down approach Διαθέσιμη έκδοση: Δικτύωση υπολογιστών : προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω - Έκτη έκδοση πρωτοτύπου. - Αθήνα: Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας (Εκδοτικός οργανισμός), 2013.
  6. Patterson, David A. Computer organization and design Διαθέσιμη έκδοση: Οργάνωση και σχεδίαση υπολογιστών: η διασύνδεση υλικού και λογισμικού
  7. Biran, Adrian. Matlab 6 for engineers Διαθέσιμη έκδοση: MATLAB 6 για μηχανικούς - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2003.
  8. Ποζρικίδης, Κ. Numerical computation in science and engineering Διαθέσιμη έκδοση: Αριθμητικές υπολογιστικές μέθοδοι στην επιστήμη και τη μηχανική - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2006.
  9. Ben-Ari, M. Principles of concurrent programming Διαθέσιμη έκδοση: Ταυτόχρονος προγραμματισμός - Αθήνα: Κλειδάριθμος (Εκδοτικός οργανισμός), 1997.
  10. Ramakrishnan, Raghu. Database management systems Διαθέσιμη έκδοση: Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων - Τρίτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2012.