1. Κουρής, Στέλιος. Φυσική των λέιζερ Διαθέσιμη έκδοση: Φυσική των λέιζερ - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
  2. Νικολακόπουλος, Κωνσταντίνος. Υδρολογία με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και δεδομένων τηλεπισκόπησης Διαθέσιμη έκδοση: Υδρολογία με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και δεδομένων τηλεπισκόπησης - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
  3. Τέχνες και αρχιτεκτονική από την αναγέννηση έως τον 21ο αιώνα Διαθέσιμη έκδοση: Τέχνες και αρχιτεκτονική από την αναγέννηση έως τον 21ο αιώνα - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
  4. Σχεδιασμός και διοίκηση βιομηχανικών μονάδων Διαθέσιμη έκδοση: Σχεδιασμός και διοίκηση βιομηχανικών μονάδων - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2016.
  5. Προστασία και διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο και τα σύγχρονα δίκτυα Διαθέσιμη έκδοση: Προστασία και διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο και τα σύγχρονα δίκτυα : Τεχνολογικά μέσα διαχείρισης και προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων και άλλων πτυχών - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2016.
  6. Οικονομική της εκπαίδευσης Διαθέσιμη έκδοση: Οικονομική της εκπαίδευσης - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
  7. Νεοελληνική Γραμματεία 1670-1830 Διαθέσιμη έκδοση: Νεοελληνική γραμματεία 1670-1830 - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
  8. Λεξικό όρων υγιεινής και επιδημιολογίας Διαθέσιμη έκδοση: Λεξικό όρων υγιεινής και επιδημιολογίας : Αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό λεξιλόγιο και ερμηνευτήριο όρων και συντομογραφιών - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
  9. Αντιδιαφθορά και Ελεγκτικό Συνέδριο Διαθέσιμη έκδοση: Αντιδιαφθορά και Ελεγκτικό Συνέδριο : εφαρμοσμένη δημοσιονομική ελεγκτική τόμος 1 - 1η έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2005.
  10. Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου Διαθέσιμη έκδοση: Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου , τεύχος πρώτο - 4η έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σαββάλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2010.