1. Οργανισμός
    1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
    1. Καιρίδης, Δημήτρης