1. Πρόσωπο
 2. 1973
 3. Αθήνα
 4. Ελλάδα
 5. Έλληνας
 6. Ερευνητής
 7. Οθωμανική ιστορία
 8. Άνδρας
 9. Ελληνική - Τουρκική - Τουρκική, Οθωμανική - Αγγλική
  1. Ο Μαρίνος Σαρηγιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Έκανε μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Οθωμανική Ιστορία. Διδάσκει την τουρκική γλώσσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. ⟶ Biblionet
 10. Βιογραφικό
  1. GR-AtEVE-A223920 ⟶ Σαρηγιάννης, Μαρίνος (1973-)
  1. 10130372 ⟶ Σαρηγιάννης, Μαρίνος