Οι Έλληνες του Καΐρου - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Κέρκυρα - Economia Publishing (Εκδοτικός οργανισμός), 2011.

 1. Έκδοση
 2. Ψηφιοποιημένο βιβλίο
  1. Τομαρά-Σιδέρη, Ματούλα
  1. Αδαμαντίδου, Μαρία (1950-)
 3. Δεύτερη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Κέρκυρα - Economia Publishing (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2011
cover