Βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων : χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.

 1. Έκδοση
  1. Παπαδάμου, Στέφανος (1974-)
  2. Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
  1. Παπαδάμου, Στέφανος (1974-)
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 2. 2015