Επιστημονικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπεία : προβληματική, εφαρμογές και κριτική προσέγγιση - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2012.

  1. Έκδοση
  2. Ψηφιοποιημένο βιβλίο
    1. Κουστένη, Ιωάννα Δ.
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Παπαζήση
  3. 2012
cover