Από τον μεταβυζαντινό στον νεότερο ελληνικό πολιτισμό : παραδείγματα εικαστικής παραγωγής (16ος-20ος αιώνας) - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Τσιόδουλος, Στέφανος
  2. Ζάρα, Ηλιάννα
  3. Μεράντζας, Χρήστος
  1. Καραμπάλης, Σπυρίδων
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 3. 2015