Εισαγωγή στην πολιτική επικοινωνία - 6η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2011.

 1. Έκδοση
  1. McNair, Brian (1959-)
  1. Τσουρβάκα, Σοφία
  2. Βάγιας, Γεώργιος
  3. Κοσκινάς, Κωνσταντίνος
  1. Κοσκινάς, Κωνσταντίνος
 2. 6η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση
 3. 2011
  1. Πρόλογος και ευχαριστίες -- Μέρος πρώτο: Η πολιτική στην εποχή των μέσων ενημέρωσης -- Κεφάλαιο 1: Η πολιτική στην εποχή της διαμεσολάβησης -- Κεφάλαιο 2: Πολιτική, δημοκρατία και τα μέσα ενημέρωσης -- Κεφάλαιο 3: Οι επιπτώσεις της πολιτικής επικοινωνίας -- Κεφάλαιο 4: Τα πολιτικά μέσα ενημέρωσης -- Κεφάλαιο 5: Τα μέσα ενημέρωσης ως πολιτικοί «πρωταγωνιστές» -- Μέρος δεύτερο: Πολιτική επικοινωνία -- Κεφάλαιο 6: Κομματική πολιτική επικοινωνία I: διαφήμιση -- Κεφάλαιο 7: Κομματική πολιτική επικοινωνία II: πολιτική και δημόσιες σχέσεις -- Κεφάλαιο 8: Πολιτικές ομάδες πίεσης και το οξυγόνο της δημοσιότητας -- Κεφάλαιο 9: Διεθνής πολιτική επικοινωνία -- Κεφάλαιο 10: Συμπέρασμα: πολιτική εντυπωσιασμού και η δημοκρατική διαδικασία -- Βιβλιογραφία.