Ιστορικές σχολές και μέθοδοι : εισαγωγή στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία : πανεπιστημιακές παραδόσεις - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2008

  1. Έκδοση
  2. Ψηφιοποιημένο βιβλίο
    1. Αρώνη-Τσίχλη, Καίτη (1947-)
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
  3. 2008