1. Έκδοση
  2. Ψηφιοποιημένο βιβλίο
    1. Αρώνη-Τσίχλη, Καίτη (1947-)
    1. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2008