1. Πρόσωπο
  2. 1947
  3. Αθήνα
  4. Ελληνίδα
    1. Πάντειο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών