Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης «Νευροψυχολογία των μαθησιακών διαταραχών - Αθήνα: Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου (Εκδοτικός οργανισμός), 2011»

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. PDF
  3. Μέρος τρίτο
  4. AMELib
  5. amelib
  6. Αρχείο σε μορφή pdf. Προϊόν σάρωσης. Με αναγνώριση χαρακτήρων (OCR). Μέρος τρίτο.
  7. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 Α ν.2121/1993 και την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007) και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη από την οριζόμενη στο άρθρο 5, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 65επ. του ν. 2121/1993 (α. 7 παρ. 3 ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546)
  8. Με περιορισμούς αναπαραγωγής