Νευροψυχολογία των μαθησιακών διαταραχών

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κοσμίδου, Μαίρη
  2. Κωνσταντίνου, Μάριος
 2. 2011
 3. Ελληνική
  1. Ειδική γλωσσική διαταραχή στα παιδιά
  2. Νευροψυχολογία
  3. Μαθησιακές δυσκολίες της
  4. Αναγνωστική δυσκολία