Νευροψυχολογία των μαθησιακών διαταραχών - Αθήνα: Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου (Εκδοτικός οργανισμός).

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κοσμίδου, Μαίρη
    2. Κωνσταντίνου, Μάριος
    1. Αθήνα
    1. Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου (Εκδοτικός οργανισμός)