Νευροψυχολογία των μαθησιακών διαταραχών - Αθήνα: Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου (Εκδοτικός οργανισμός).

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κωνσταντίνου, Μάριος
    2. Κοσμίδου, Μαίρη
    1. Αθήνα
    1. Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου (Εκδοτικός οργανισμός)