Νευροψυχολογία των μαθησιακών διαταραχών - Αθήνα: Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου (Εκδοτικός οργανισμός), 2011

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κοσμίδου, Μαίρη
  2. Κωνσταντίνου, Μάριος
  1. Αθήνα
  1. Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2011