Η έρευνα στην εκπαίδευση : σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας - Αθήνα: Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων (Εκδοτικός οργανισμός).

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αθήνα
    1. Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων (Εκδοτικός οργανισμός)