Η έρευνα στην εκπαίδευση : σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας - Αθήνα: Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων (Εκδοτικός οργανισμός).

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Creswell, John W.
  1. Κουβαράκου, Νάνσυ
  1. Τσορματζούδης, Χαράλαμπος Ι.
  1. Αθήνα
  1. Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων (Εκδοτικός οργανισμός)