Η έρευνα στην εκπαίδευση : σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας - Πρώτη ελληνική έκδοση πέμπτης αγγλικής έκδοσης. - Αθήνα: Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων (Εκδοτικός οργανισμός).

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Creswell, John W.
  1. Κουβαράκου, Νάνσυ
  1. Τσορματζούδης, Χαράλαμπος Ι.
 3. Πρώτη ελληνική έκδοση πέμπτης αγγλικής έκδοσης
  1. Αθήνα
  1. Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων (Εκδοτικός οργανισμός)