Η έρευνα στην εκπαίδευση : σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας - Αθήνα: Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων (Εκδοτικός οργανισμός).

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πέμπτη έκδοση στην αγγλική γλώσσα του "Educational Research. Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research"
  1. Creswell, John W.
  1. Κουβαράκου, Νάνσυ
  1. Τσορματζούδης, Χαράλαμπος Ι.
  1. Αθήνα
  1. Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων (Εκδοτικός οργανισμός)