Μέθοδοι έρευνας στην ειδική αγωγή : θεωρία και εφαρμογές - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2006.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αβραμίδης, Ηλίας
  2. Καλύβα, Ευφροσύνη (1974-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2006
  1. 1 Τα κυριότερα ερευνητικά παραδείγματα στις κοινωνικές επιστήμες, 2 Εφαρμογές των κύριων επιστημονικών παραδειγμάτων στον τομέα της ειδικής αγωγής, 3 Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας: σκοποί και διαδικασίες, 4 Η δημιουργία ερευνητικού σχεδίου/ πλάνου, 5 Δημοσκοπήσεις, 6 Πειραματικές έρευνες, 7 Συνεντεύξεις, 8 Παρατηρήσεις, 9 Ανάλυση γραπτών πηγών και ντοκουμέντων, 10 Μελέτες περίπτωσης ή περιπτώσεων, 11 Η συγγραφή μιας ερευνητικής εισήγησης (πρότασης), 12 Η συγγραφή μιας ολοκληρωμένης έρευνας.