Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους : μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης - Αθήνα: Μεταίχμιο, 2001.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Somekh, Bridget
  2. Altrichter, Herbert
  3. Posch, Peter
  1. Δεληγιάννη, Μαρία
  1. Αθήνα
  1. Μεταίχμιο
 3. 2001