Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους : μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης - Αθήνα: Μεταίχμιο (Εκδοτικός οργανισμός), 2001.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Altrichter, Herbert
  2. Posch, Peter
  3. Somekh, Bridget
  1. Δεληγιάννη, Μαρία
  1. Αθήνα
  1. Μεταίχμιο (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2001