Μαλεγιαννάκη, Αμαρυλλίς-Χρυσή. Κλινική παιδονευροψυχολογία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μαλεγιαννάκη, Αμαρυλλίς-Χρυσή
  2. Μεσσήνης, Λάμπρος
  3. Παπαθανασόπουλος, Παναγιώτης
 2. 2012
 3. Ελληνική
  1. Παιδιά -- Νευρολογία
  2. Γνωστική θεραπεία
  3. Παιδιατρική
  4. Νευροψυχολογία