Κλινική παιδονευροψυχολογία - Πάτρα: Gotsis Εκδόσεις, 2012.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μαλεγιαννάκη, Αμαρυλλίς-Χρυσή
  2. Παπαθανασόπουλος, Παναγιώτης
  3. Μεσσήνης, Λάμπρος
  1. Πάτρα
  1. Gotsis Εκδόσεις
 3. 2012