Οδηγός για την πειραματική διδασκαλία της φυσικής - Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2017.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κουμαράς, Παναγιώτης Γ.
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Αφοί Κυριακίδη
  3. 2017