Δικτύωση υπολογιστών : προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω - Έκτη έκδοση πρωτοτύπου. - Αθήνα: Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας (Εκδοτικός οργανισμός), 2013

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Έκτη έκδοση στην αγγλική γλώσσα του "Computer networking"
  1. Kurose, James F.
  2. Ross, Keith W. (1956-)
  1. Σαμαράς, Γιάννης Β.
  1. Μαυρίδης, Ιωάννης
  2. Φουληράς, Παναγιώτης
 3. Έκτη έκδοση πρωτοτύπου
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2013