Ποζρικίδης, Κ. Numerical computation in science and engineering

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Ποζρικίδης, Κ.
  2. 1998
  3. Αγγλική
    1. Αριθμητική ανάλυση