Σήματα και συστήματα : συνεχούς και διακριτού χρόνου - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2015.

  1. Έκδοση
    1. Μάργαρης, Αθανάσιος Ι.
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Εκδόσεις Τζιόλας (Εκδοτικός οργανισμός)
  2. 2015