1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Schiffrin, Andre (1935-)
  2. 2010
  3. Γαλλική
    1. Μαζικά μέσα επικοινωνίας -- Οικονομική θεώρηση