Βάρσος, Δημήτριος Α. Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Βάρσος, Δημήτριος Α.
  2. 2012
  3. Ελληνική
    1. Άλγεβρα, Γραμμική