Μεταγλωττιστές : αρχές, τεχνικές & εργαλεία - 2η έκδ.. - Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2011.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Aho, Alfred V.
  1. Αλεφραγκής, Παναγιώτης Σπ.
 3. 2η έκδ.
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
 4. 2011