Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά συστήματα - [Αθήνα]: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2011.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Δουκίδης, Γεώργιος Ι.
  1. [Αθήνα]
  1. Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
 3. 2011
 4. 526 σ. : πιν., σχ. ; 24 εκ.
 5. 9789600805284