Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά συστήματα - [Αθήνα]: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2011.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Δουκίδης, Γεώργιος Ι.
    1. [Αθήνα]
    1. Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
  3. 2011