Καινοτομία και επιχειρηματικότητα : θεωρία-πράξη - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία, 2010.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Καραγιάννης, Ηλίας Γ.
  2. Μπακούρος, Ιωάννης Λ.
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Εκδόσεις Σοφία
 3. 2010