1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Μπάνου, Χριστίνα
    1. Αθήνα: Παπαζήσης, 2012