1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Κέφης, Βασίλειος Ν.
    2. Παπαζαχαρίου, Πέτρος
  2. 2009
  3. Ελληνική
    1. Επιχειρηματικός σχεδιασμός
    2. Διοίκηση και οργάνωση