1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Αντωνοπούλου, Μαρία Ν.
  2. Ελληνική
    1. Αυτοκίνητο > Ελλάδα > 20ος αιώνας
    2. Υλισμός
    3. Φιλοσοφία
  3. Υλισμός