1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη (1945-)
  2. 2006
  3. Ελληνική
    1. Ελλάδα