Ο Νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας : (ν. 3418/2005) : Βασικές ρυθμίσεις , (νομική, ιατρική και κοινωνιολογική προσέγγιση).

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη (1945-)
  2. 2006
  3. Ελληνική
    1. Ελλάδα