Ο Νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας : (ν. 3418/2005) : Βασικές ρυθμίσεις , (νομική, ιατρική και κοινωνιολογική προσέγγιση) - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2006

  1. Έκδοση
    1. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη (1945-)
    1. Αθήνα
    2. Θεσσαλονίκη
    1. Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός)
  2. 2006