1. Πρόσωπο
  2. 1937
  3. 2011
  4. Θεσσαλονίκη
Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε.