Λαμπρινουδάκης, Κ. Προστασία της ιδιωτικότητας και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λαμπρινουδάκης, Κ.
  2. Μήτρου, Λ.
  3. Γκρίτζαλης, Στέφανος
  4. Κάτσικας, Σωκράτης
 2. 2010
 3. Ελληνική
  1. Προστασία δεδομένων
  2. Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
  3. Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών -- Μέτρα ασφάλειας