1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λαμπρινουδάκης, Κ.
  2. Μήτρου, Λ.
  3. Γκρίτζαλης, Στέφανος
  4. Κάτσικας, Σωκράτης
 2. 2010
 3. Ελληνική
  1. Προστασία δεδομένων
  2. Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
  3. Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών -- Μέτρα ασφάλειας