Ο Ελληνιστικός κόσμος - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας (Εκδοτικός οργανισμός), 1999

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Walbank, F. W. (Frank William),
  1. Δαρβέρης, Τάσος
  1. Μανωλόπουλος, Λεωνίδας
  2. Νίγδελης, Παντελής
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Εκδόσεις Βάνιας (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 1999