1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Burmester, Mike
  2. Γκρίτζαλης, Στέφανος
  3. Χρυσικόπουλος, Βασίλειος
  4. Κάτσικας, Σωκράτης
 2. 2011
 3. Ελληνική
  1. Κρυπτογραφία